ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Έρευνα της Alfasoftware για την χρήση της πληροφορικής και του Internet στις επιχειρήσεις