Τελείωσε η κατασκευή της σελίδας εκπαίδευση από απόσταση της σχολής Ευρωορίζον

Στο www.euro-pc.gr  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν υπολογιστές από το σπίτι τους μέσω του συστήματος που κατασκευάστηκε από εμάς αποκλειστικά για την σχολή Ευρωορίζον. Μαθήματα μέσω ίντερνετ σε μορφή βίντεο και τεστ πάνω στην διδαχθείσα ύλη. Μάθετε υπολογιστές εύκολα και γρήγορα!
με την πολυετή εγγύηση του φροντιστηρίου ευρωορίζον.

Πετύχετε σε όλες τις δημοφιλείς εξετάσεις υπολογιστών
ECDL CAMBRIDGE ACTA ICT

μαθήματα και τέστ από την οθόνη του υπολογιστή σας!

Προσφέρουμε μαθήματα Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access, AUTO CAD, Γεωπληροφορική